واقعیت هایی درمورد دیستروفی عضلانی دوشن و بکر

در .

دیستروفی های عضلانی ، اختلالات ژنتیکی هستند که با تحلیل و ضعف پیشرونده عضلات که با تغییرات میکروسکوپی در عضله شروع می شوند مشخص می گردند . همچنانکه عضلات با گذشت زمان تحلیل می روند ، قدرت عضلانی فرد بیمار نیز کاهش می یابد .


برای آگاهی کامل شما در خصوص دیستروفی عضلانی دوشن و بکر به شما توصیه می شود با کلیک در اینجا نسخه pdf مقاله را دانلود نموده و سپس مطالعه نمایید.