واقعیت هایی درباره دیستروفی عضلانی فاسیواسکاپولوهیومِرال

در .

دیستروفی عضلانی فاسیواسکاپولوهیومِرال (FSHD) یک اختلال عضلانی ژنتیکی است که در آن عضلات صورت ، شانه ها و قسمت بالای بازوان از جمله مناطقی هستند که بیش از همه گرفتار میشوند .

برای آشنایی بیشتر با این بیماری  در اینجا کلیک کنید و نسخه pdf مقاله را دانلود و سپس مطالعه نمایید.