عضلات مصنوعی به تست درمان های جدید برای بیماری های عضلانی سرعت می بخشند

نوشته شده توسط پایگاه اطلاع رسانی سلول بنیادی در .

عضلات مصنوعی مشتق از سلول های بنیادی انسانی می توانند مسیر ایجاد درمان های جدید برای بیماری های عضلانی را هموار سازند.
 
 

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، در این مطالعه، محققین نشان داده اند که عضلات مصنوعی سه بعدی می توانند از سلول های بنیادی سالم و سلول های بنیادی مشتق از بیماران دیستروفی عضلانی تولید شوند. مهم تر این که عضلات مصنوعی می توانند به خوبی و به درستی بیماری های عضلانی ژنتیکی جدید را مدل سازی کنند و این امر به آن ها اجازه می دهد که انواع مختلف درمان ها را روی سلول های انسانی تست کنند. این دستاورد می تواند زمینه را برای ایجاد درمان های شخصی و فردی فراهم سازد.

 

در این مطالعه محققین توانستند مینی عضله های خاص بیمار را در آزمایشگاه تولید کنند و این عضلات مصنوعی دارای مشخصه هایی مانند عضلات فرد بیمار بود. محققین سلول های پوستی بیماران را گرفته و آن ها را به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) تبدیل کردند که توانایی تکثیر نامحدود در شرایط آزمایشگاهی را دارند و می توانند به سلول های عضلانی، سلول های عروق خونی و سلول های عصبی حرکتی نیز تبدیل شوند. این سلول ها می توانند تکوین درمان های جدید برای اشکال لاعلاج و مختلف دیستروفی عضلانی را تسهیل کنند.