اخبار انجمن

ویزیت بیماران SMA توسط پروفسور اوتیزبرا و همکارانش

نوشته شده توسط روابط عمومی انجمن در .

انجمن دیستروفی ایران در تاریخ 18 دی ماه پذیرای حضور پروفسور اوتیزبرا و همکارشان خانم دکتر فرانتس از فرانسه بودند. در این نشست تعداد پانزده بیمار SMA که از قبل پرونده شان توسط پروفسور انتخاب گردیده بود، معاینه پزشکی شدند.

گزارش اولين سخنراني روانشناسي انجمن ديستروفي عضلاني با همكاري مركز مشاوره خدماتي مهتام با عنوان "معلولیت محدودیت نیست"

نوشته شده توسط زهرا نظری در .

اولين سخنراني روانشناسي انجمن ديستروفي عضلاني با همكاري مركز مشاوره خدماتي مهتام با عنوان  "معلولیت محدودیت نیست"
"ایجاد انگیزه برای تبدیل محدودیت به فرصتها در زندگی"